Synnytykseen osallistuvalle isälle palkallinen vapaapäivä

Keskustanaiset haluaisivat muutoksen työsopimuslakiin, jolla taattaisiin synnytykseen osallistuvalle isälle palkallinen vapaapäivä.
Keskustanaiset uskovat, että muutos osoittaisi, että kaikkien isien osallistumista niin lapsen odotukseen, synnytykseen ja hoitoon rohkaistaan ja arvostetaan.

He myös toteavat, että työsopimuslain kirjausta tilapäisestä poissaoloista tulisi laventaa. Nykyisellään se keskittyy vain perhettä kohdanneeseen sairauteen tai onnettomuuteen. Keskustanaiset muistuttavat, että synnytys ei ole sairaus eikä onnettomuus. (Iltasanomat)