Opiskelijaa ei jätetä

Viimeisten viikkojen aikana Savonia-ammattikorkeakoulu on käynyt yhä tiiviimpää keskustelua maakunnallisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa tulevasta koulutusohjelmastaan. Keskiössä ovat erityisesti Savonian antaman koulutuksen profiili ja koulutuspaikkakunnat. Päätösvalmistelu etenee laajalla rintamalla.

Savonian ja myös maakunnan tulevaisuuden kannalta kysymys on erittäin merkittävästä ratkaisusta, joka heijastuu niin kilpailukykyyn kuin elinvoimaan.

Keskustelu eri ratkaisuvaihtoehdoista tiivistyy marras-joulukuun aikana. Varsinainen esitys jätetään opetus- ja kulttuuriministeriölle helmikuun puolessa välissä. Lopullinen päätös tehdään kevään 2012 aikana.

Useissa kansallisissa tutkimuksissa on voitu todeta, että ammattikorkeakoulujen merkitys on alueiden kehittymisen kannalta on Suomessa hyvin myönteinen ja tärkeä. Ammattikorkeakoulut tuovat yliopistojen kanssa kauaskantoisia sysäysvaikutuksia, joista halutaan luonnollisesti pitää kiinni.

Koulutusta on pakko ajaa alas ja supistaa, sillä talouden resurssit vähenevät kymmenen prosentin verran.

Onneksi Savonia on menestynyt poikkeuksellisen hyvin viime vuosina ammattikorkeakoulujen joukossa ja on kansallista kärkeä. Kansainvälisenä kruununa Savonia vastaanotti jo peräti Euroopan tasolla merkittävän laadun tunnustuspalkinnon - sarjassaan ensimmäisenä suomalaisena julkisena toimijana.

Erityisen tärkeää päätöksiä valmistellessa olisi silti osata kuunnella ja tunnistaa hiljaisia signaaleja, joita aika ajoin nousee kaikkien organisaatioiden toiminnasta.

Savonian johto käy luonnollisesti tiivistä tunnustelua ja vuoropuhelua tulevien ratkaisujen vaikutuksista myös paikallistasoilla. On selvää, että nykyisistä opiskelijoista ja koulutuksista halutaan pitää kiinni kaikkialla kynsin hampain.

On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, ettemme saa alueellisen ja paikallisen edunvalvonnan huumassakaan unohtaa sitä tärkeintä - opiskelijaa. Sillä on merkitystä, kuinka opiskelijamyönteinen paikkakunta on, ja kuinka haluttuna hän kokee itsensä ja kuinka kysytty osaaja hän on valmistuttuaan.

Muistakaamme, että nykyisin opiskelevien elämässä talouden reunaehdot eivät ole kummoiset. Nykyopiskelijat tekevätkin töitä aika ajoin opiskelunsa aikana. Lisäksi paikkakunnan vetovoimalla ja palveluilla on opiskelijoille merkitystä. (SavonSanomat)