Kaasuputkesta uutta virtaa

Oulun kaupungin Stuttgartissa Saksassa esittämä idea kaasuputken rakentamisesta Norjasta Perämeren kautta Eurooppaan toisi uutta puhtia pohjoiseen.
Oulun kaupungin johto esitteli maanantaina Stuttgartissa Saksassa ajatuksen rakentaa maakaasuputki Norjasta Perämeren kautta muualle Eurooppaan. Aloite kaasutoimituksista tuli pohjoisnorjalaiselta öljy-yhtiö North Energyltä.

Asia on vielä ideavaiheessa, mutta herättää jo nyt suuria odotuksia. Alustavan kartoituksen mukaan pelkästään Oulun alueen teollisuuslaitoksissa ajatukseen suhtaudutaan myönteisesti. Toisihan maakaasu uuden kilpailukykyisen energialähteen. Toteutuessaan hanke toisi uutta virtaa pohjoiseen ydinvoimalan ja kaivoshankkeiden lisäksi.

Yksin Oulun kiinnostus ei riitä. Kysymys on niin mittavasta hankkeesta, että kaasulle täytyy löytyä käyttäjiä Suomen lisäksi Ruotsista ja keskisestä Euroopasta.

Ehdotus maakaasuputken rakentamisesta on vielä täysin alkutekijöissään Aloite voisi toteutua samalla tavalla kuin 8. marraskuuta avattu venäläis-saksalaisen Nord Stream -yhtiön kaasuputki. Se kulkee Venäjän Viipurista Itämeren pohjaa pitkin Saksan Greifswaldiin.

Norjalaismaakaasu voitaisiin niin ikään viedä Pohjanlahden ja Itämeren pohjaan asennettavaa putkea pitkin keskisen Euroopan markkina-alueille.

Norjan öljyn- ja kaasuntuotannon painopiste siirtyy tulevina vuosina ja vuosikymmeninä yhä enemmän pohjoisille merialueille. Venäjän kanssa neljäkymmentä vuotta hierottu ja vihdoin viime vuonna solmittu sopimus Barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntämisestä lisää tuotantoa juuri arktisella alueella.

Tunnettu norjalainen öljyalan vaikuttaja Johan Petter Barlindhaug totesi jokin aika sitten, että Norja saattaa tarvita apua Suomelta saadakseen Barentsinmeren kaasun keskeisille Euroopan markkinoilleen.

Jos Norjassa matkailu- ja kalastuselinkeinojen turvaamisen vuoksi vastatuulessa olleet Lofoottien, Vesterålenin ja Senjan öljy- ja kaasuesiintymien avaaminen ei onnistu, Barlindhaugin mukaan olisi luontevinta vetää kaasuputki joko Suomen tai Venäjän kautta Eurooppaan.

Norja on maailman toiseksi suurin maakaasun tuottaja ja kuudenneksi suurin öljymaa. Maakaasu ohittaa tänä vuonna öljyntuotannon. Tulevaisuudessa öljyn osuus laskee kun taas kaasun kasvaa. Arvioiden mukaan vuonna 2014 Norjassa tuotetaan öljyä puolet vähemmän kuin vuonna 2000. Samanaikaisesti kaasuntuotanto kaksinkertaistuu.

Norjalaisille tärkeä kysymys on, miten kaasu saadaan asiakkaille. Suorin ja ehkä myös turvallisin reitti kulkisi Suomen kautta.

Saksa nähdään Norjassa entistä tärkeämpänä markkina-alueena etenkin kun Saksa on tehnyt päätöksen luopua ydinvoimasta. Ydinvoiman tilalle Saksan on saatava jotain korvaavaa energiaa ja mahdollisimman pian. Maakaasu on tähän sopiva vaihtoehto.

Keski-Euroopassa kasvava tarve hakea vaihtoehtoa ydinvoimalle ja kivihiilelle tarjoaa suomalaisille mahdollisuuden sekä lisätä maakaasun käyttöä että olla mukana sen siirtämisessä etelään. (Kaleva)