Kiinteistöveron perusteet uusittava

Kunnallisvero on kiristynyt viime vuosikymmeninä useimmissa kunnissa ja kaupungeissa. Samalla verorasitusta on lisännyt kiinteistövero, joka on nostanut muutenkin kohonneita asumiskustannuksia.

Monissa kunnissa kiinteistövero on noussut viimeisen 20 vuoden aikana selvästi enemmän kuin kunnallisvero. Asumiseen kohdistuvan veron kiristämisellä on lykätty veroprosentin korotusta. Ratkaisu on ollut kuntatalouden kannalta toimiva, mutta se ei ole ollut veronmaksajien kannalta oikeudenmukainen.

Kiinteistövero on sinänsä perusteltu, mutta se ei saa kohtuuttomasti nostaa asumiskustannuksia. Suuri ongelma on myös sekavuus verotusarvojen määräytymisessä. Ei voi olla oikein, että kaupunkien keskustojen vanhat kiinteistöt eivät ole kovin korkeasti verotettuja, kun taas uusia kiinteistöjä verotetaan ankarammin, vaikka niiden todellinen arvo ei sitä vastaisi.

Veronmaksajien kannalta on epäoikeudenmukaista myös se, että kiinteistöjen verotusarvot vaihtelevat huomattavasti eri puolilla maata.

Kiinteistöverotus on uusittava niin, että vero määräytyy samojen periaatteiden mukaisesti kiinteistöjen todellisiin arvoihin perustuen koko maassa. Samalla on selvitettävä, olisiko tarkoituksenmukaista erottaa vakituisten asuntojen tontit yleisestä kiinteistöverokannasta. (KSML)