Guzenina-Richardson siirtää huomiota muualle

Valviran rekisterin mukaan valelääkäreillä oli oikeus harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia.Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Nurmela ihmettelee, miksi peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd.) syyllistää vuokralääkäripalveluita tuottavia yrityksiä valelääkäritoiminnan vuoksi.

- Valitettavaa on se, että peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on nostanut vuokralääkäripalveluita tarjoavat yritykset tikunnokkaan siirtääkseen huomiota muualle, Tuomas Nurmela sanoo Verkkouutisille.

- Ei tässä ole kysymys siitä, että vuokralääkäriyritykset olisivat tehneet asioita sen kummemmin kuin julkisen puolenkaan työnantajat. Kaikki ovat luottaneet viranomaisrekisteriin, hän jatkaa.

Maria Guzenina-Richardson väitti MTV3:n uutisten haastattelussa tiistaina, että keikkalääkäripalveluiden lisääntyminen on johtanut järjestelmän pirstaloitumiseen, mikä on vaikeuttanut lääkäritoiminnan valvomista.

- Tässä kunnat ovat varmasti menneet siitä missä aita on matalin. On luotettu siihen että kun yksityinen keikkafirma tarjoaa lääkäriä terveyskeskustyöhön, siellä pitäisi asiat olla kunnossa, Guzenina-Richardson sanoi MTV3:lle.

Valvontavastuu lääkäreiden toiminnasta kuuluu kuitenkin ensisijaisesti Valviralle. Viranomainen ylläpitää rekisteriä ja tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden tarkistaa, onko lääkäriksi tarjoutuvalla oikeus toimia Suomessa lääkärinä. Alemmalla tasolla valvontavastuu on palvelun järjestäjällä eli ostopalvelulääkäreiden tapauksessa kuntien terveydenhuoltoyksiköiden ylilääkäreillä.

"Vastuu on myös ministeriöllä"

Nurmelan mukaan vakiintuneet terveydenhuoltoalan yritykset haastattelevat kaikki lääkärit, tarkistavat Valviran rekisteristä henkilön oikeuden toimia Suomessa lääkärinä ja sen jälkeen tarkistavat vielä itse lääkärin tutkintotodistuksen. Epäselvissä tapauksessa yritykset ovat vielä erikseen Valviraan yhteydessä.

Sekä valelääkärinä toimineen Esa Laihon että Tampereella vastikään paljastuneessa valelääkäritapauksessa henkilöt olivat Valviran rekisterin mukaan oikeutettuja toimimaan lääkäreinä Suomessa.

Nurmelan mielestä kyse on siitä, voidaanko Valviran rekisteriin aukottomasti luottaa.

- Lähtökohtaisesti isoimmalta osaltahan on rekisteriin on voinut luottaa, mutta tässähän on yksittäistapauksissa valvonta pettänyt, mikä on ikävää kaikkien kannalta, Nurmela sanoo.

Hänen mukaansa terveydenhuoltoalan yritykset haluavat tukea valvontaviranomaista sen työssään ja antaa tarvittaessa Valviralle lisä- tai taustatietoja heidän palkkalistoillaan työskentelevistä lääkäreistä.

- On erittäin tärkeää että kaikki sosiaali- ja terveysalan työnantajat voivat luottaa valvontaviranomaisen ylläpitämiin rekistereihin.

- Vastuu ei ole vain Valviralla, vaan myös Valviran toiminnasta vastaavalla ministeriöllä, Nurmela muistuttaa.

Terveydenhuollon palvelutuottajat ry edustaa yrityksiä, jotka tuottavat kuntasektorille terveydenhuoltoalan palveluita. (Verkkouutiset)