Talibanit murhasivat äidin ja tyttären!

Talibanit murhasivat epämoraalisesta elämästä ja aviorikoksesta tuomitsemansa afgaaniperheen naiset.

Ryhmä aseistettuja miehiä raahasi nuoren lesken ja tämän tyttären kodistaan ulos Afganistanin Ghaznin maakunnassa. Sen jälkeen heidät kivitettiin ja lopuksi ammuttiin kuoliaiksi paikalla olleiden naapureiden puuttumatta tapahtumien kulkuun.

BBC:n saamien tietojen mukaan paikallinen poliisi on pidättänyt kaksi Taliban-ryhmittymään kuuluvaa miestä, joita epäillään naisten murhaamisesta.

Kivitys tapahtui vain muutaman sadan metrin päässä Ghaznin kaupungin kuvernöörin toimistosta ja paikallisen poliisin päämajasta. Tapaus herättääkin epäilyksen Afganistanin turvallisuusjoukkojen kyvystä pitää ankaraa islamilaista laintulkintaa kannattavat Taliban-kapinalliset kurissa kaupungissa, josta amerikkalaisjohtoisten NATO-joukkojen on määrä vetäytyä pian pois. (Iltalehti)

Martti Lutherin ajatukset huolestuttavat Saituria vielä enemmän..

Lutherin kirjaa Juutalaisista ja heidän valheistaan (Von Juden und ihre Lügen) on pidetty Lutherin tuotannon häpeäpilkkuna, sillä kirjaan sisältyy "juutalaisten valheiden" kuulemisesta pääsemiseksi kehotuksia esivallalle polttaa juutalaisten synagogia, keräämään juutalaiset kaupungeissa omiin suljettuihin kortteleihinsa (gettoihin) ja viemään laiskat juutalaiset ahkeruuden oppimista varten työleireihin kaupunkien ulkopuolelle.

Myös hengen riistäminen juutalaisilta kuului Lutherin kirjassa oikeutettuihin toimenpiteisiin kristinuskon puolesta. Koska Luther katsoi Raamatun nojalla, että muun muassa jumalanpilkka, kristittyjen eksyttäminen pois Kristuksesta ja esivallan halveksiminen ovat vääryyksiä, hän kehotti esivaltaa rankaisemaan vääryyttä tekeviä juutalaisia.

Kansallissosialistisessa Saksassa Lutherin kirjaa käytettiin juutalaisvihan lietsontaan.

Esivallan pitäisi rangaista jumalanpilkasta ja sillä on oikeus puolustaa totuutta ja oikeaa Jumalaa.

Luther itse sanoi kirjoituksessaan Juutalaisista ja heidän valheistaan, että häneltä on pyydetty kirjoitusta juutalaisista.

Joidenkin kristittyjen pelättiin horjuvan kristillisestä uskostaan juutalaisen uskonnon puoleen, koska Luther ei ollut ottanut kovin näkyvästi kantaa sitä vastaan "Minä en soisi, että kristityt antaisivat juutalaisten vietellä itsensä samaan kurjuuteen ja surkeuteen, jossa he itse ovat." (

Eipä ole paljoa kehumista, että Suomi kannattaa Martti Lutheria kuten luterilaisen kirkon valtavasta jäsenmäärästä huomaamme.. Onneksi ihmisiä on jatkuvasti eronnut enemmän kirkosta kuin aikaisemmin.