Kirkko syrjinyt kirkkoon kuulumatonta

Uudenkaupungin seurakuntayhtymän talouspäällikkö ja seurakuntapuutarhuri syyllistyivät Turun hovioikeuden mukaan työsyrjintään, kun kirkkoon kuulumatonta naista ei hyväksytty kausityöntekijäksi hautausmaalle keväällä 2008. Naiselle oli ensiksi luvattu töitä, mutta työhönottajana toiminut seurakuntapuutarhuri perui lupauksen, kun ilmeni, ettei nainen kuulunut kirkkoon.

Nainen katsoi joutuneensa työsyrjinnän kohteeksi ja vaati saamatta jääneistä palkoista ja yhdenvertaisuuslain rikkomisesta 12 500 euron korvausta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi seurakuntapuutarhurin 20 päiväsakkoon, josta maksettavaa kertyi yhteensä 380 euroa. Hän vaati hovioikeudessa syytteen hylkäämistä sekä vapautusta korvausvelvollisuudesta. Hovioikeus ei muuttanut tuomiota. Puutarhuri joutuu maksamaan asianomistajalle runsaat 3 200 euroa ansionmenetyksestä, 500 henkisestä kärsimyksestä ja 3 500 oikeudenkäyntikuluja.

Hovioikeus katsoi myös seurakuntapuutarhurin esimiehen talouspäällikön syyllistyneen työsyrjintään. Hovioikeus langetti talouspäällikölle 20 päiväsakkoa, josta kertyy maksettavaa yhteensä 680 euroa.

Talouspäällikön yli 6 500 euron suuruiset oikeudenkäyntikulut oli käräjäoikeudessa tuomittu valtion maksettavaksi. Koska syyte nyt hyväksyttiin, käräjäkulut jäivät tuomitun maksettavaksi. Hovioikeuskulut jäivät molempien valittajien maksettavaksi.

Hovioikeuden mukaan talouspäällikölle oli selvästi osoitettu työnantajan työnjohto-oikeus koskien kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöitä. Vaikka seurakuntapuutarhurille oli delegoitu pätkätöitä tekevien palkkaaminen, se ei poistanut talouspäällikölle kuuluvaa työnjohtovaltuutta.

Käräjäoikeus katsoi, ettei uskonnollisen vakaumuksen perusteella tapahtuvalle syrjinnälle ollut painavaa ja hyväksyttävää syytä. Hovioikeus totesi, että tapauksessa oli kyse valinnasta sellaiseen työhön, jolla ei ole tekemistä seurakunnan varsinaisen tehtävän kanssa. Tehtävän suorittamiseen liittyvänä oikeutettuna vaatimuksena ei voida pitää uskontoa tai vakaumusta ja siten kirkon jäsenyyttä. (TurunSanomat)

Oliko mielestäsi uskonnollisen vakaumuksen perusteella syrjintä oikeutettua?