Fukusiman radioaktiivista ainetta kulkeutui Lappiin

Japanin ydinvoimalan onnettomuudesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita on kulkeutunut Suomeen. Hyvin pieniä määriä jodin isotooppia 131 havaittiin Säteilyturvakeskuksen Rovaniemellä ja Helsingissä olevista ilmankerääjistä.

Erikoistutkija Ari Leppänen Säteilyturvakeskuksen Pohjois-Suomen aluelaboratoriosta Rovaniemeltä sanoo, että keräimen lasikuitusuodattimesta ensimmäiset hiukkaset näkyivät maanantaina. Niitä löytyi myös tiistaina ja keskiviikkona vaihdetuista filttereistä.

– Nämä pääsivät Fukushiman voimalasta yli viikko sitten. Nyt ne saavuttivat Suomen, Leppänen kertoo.

Hyvin pienet kaasumaiset hiukkaset kulkeutuvat ilmavirtojen mukana. Ensin niitä havaittiin Amerikan länsirannikolla ja sitten Islannissa. Eurooppaan ne tulivat pikkuhiljaa. Pitoisuuksia on havaittu jo monissa maissa.

Terveydellisiä ongelmia tai vaikutuksia ympäristöön ne eivät aiheuta.

Säteilyturvakeskuksen mukaan radioaktiivisen jodin määrät ovat Suomessa erittäin pieniä, alle millibecquerel kuutiometrissä ilmaa. Ne voidaan havaita vain laboratoriossa tehdyin tarkoin mittauksin. Aktiivisuuspitoisuuden pitäisi olla vähintään miljoonakertainen, jotta vastatoimenpiteisiin olisi syytä ryhtyä. (LapinKansa)