Japanin välittömät tuhot jopa 220 miljardia euroa!

Välittömät menetykset Japania kohdanneesta maanjäristyksestä ja tsunamista nousevat maan hallituksen keskiviikkona julkistaman arvion mukaan 16 000–25 000 miljardiin jeniin. Se vastaa päivän kurssilla noin 140–220 miljardia euroa.

Lopulliset menetykset nousevat tuntuvasti suuremmiksi. Hallituksen arvio sisältää vain tiestölle, asunnoille, tehtaille ja muulle infrastruktuurille aiheutuneet vahingot. Arvion yläraja vastaa kuutta prosenttia Japanin bruttokansantuotteesta.

Hallituksen selvityksessä ei arvioitu sähköpulasta ja ydinvoimaloiden vaurioista aiheutuvia menetyksiä. Sähkön säännöstelystä johtuvat tuotannon menetykset ja ydinvoimaloiden vahingot nousevat merkittäviksi.

Katastrofin aiheuttamat menetykset kohoavat moninkertaisiksi vuoden 1995 Koben maanjäristykseen verrattuna. Siitä johtuneet menetykset olivat noin 100 miljardia dollaria sen aikaista rahaa. (Verkkouutiset)