Iäkkäiden palvelut turvataan lailla?

Iäkkäiden ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja ollaan ensimmäistä kertaa turvaamassa lailla, jos sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu lakiluonnos etenee seuraavalla vaalikaudella.

Laissa määriteltäisiin muun muassa hoivaa, kuntoutusta ja neuvontaa koskevat palvelut, joita kunnan on järjestettävä iäkkäille asukkailleen.

Lausuntokierrokselle lähetettävä lakiluonnos luovutetaan tänään peruspalveluministeri Paula Risikolle. (MTV3)

Pitäisikö sinun mielestäsi iäkkäiden ihmisten palvelut turvata lailla? Onko suomalaisten iäkkäämpien ihmisten oikeutena saada hoiva, kuntoutus sekä neuvontaa liittyvät palvelut kaikissa tilanteissa?