Lue mitä tarkoittaa ydinonnettomuuksien vakavuusluokat

Ydinonnettomuudet luokitellaan seitsemänportaisella asteikolla. Lue mitä mikäkin taso tarkoittaa, jotta ymmärrät mistä uutisissa puhutaan.

Taso 1:

Tavalliseen kansalaiseen kohdistuva keskimääräisen vuotuisen annoksen ylittävä säteilymäärä. Vähäisiä turvallisuusongelmia.

Taso 2:

Tavalliseen kansalaiseen kohdistuva, suurempi kuin 10 millisievertin (mSv) annos (keskimääräinen vuotuinen annos 1mSv).

Taso 3:

Kymmenkertaisesti suurempi altistuminen verrattuna ydinvoimaloiden työntekijöiden sallittuun vuosittaiseen määrään.

Taso 4:

Vähäinen radioaktiivinen päästö, joka johtaa vähintään yhteen säteilyperäiseen kuolemaan. Esimerkiksi Tokaimura, Japani, 1999.

Taso 5:

Rajoitettu radioaktiivinen päästö. Esimerkiksi Three Mile Island, USA, 1979 ja Windscale, Iso Britannia, 1957.

Taso 6:

Merkittävä radioaktiivinen päästö. Esimerkiksi Kyshtym, Venäjä 1957.

Taso 7:

Huomattava radioaktiivinen päästö. Esimerkiksi Tshernobyl, Ukraina, 1986. (Iltalehti)