Miksi ajokortti ei kelpaa passinhakuun?

Uutta passia haettaessa pitää todistaa henkilöllisyys. Todistamiseen käy voimassa oleva passi tai henkilökortti. Ajokortti ei käy.

Miksi ajokortti ei käy henkilöllisyyden todistamiseen, Poliisin lupahallintopäällikkö Minna Gråsten?

– Passi ja henkilökortti ovat ainoat virallisesti hyväksytyt henkilöllisyystodistukset passia haettaessa. Juridinen pohja on siinä, että passiasioita koskevassa asetuksessa ei hyväksytä ajokorttia.

Poliisi on tunnistanut passin ja henkilökortin haltijan luotettavasti asiakirjaa haettaessa. Ajokorttia ei voida pitää luotettavana tunnistamisasiakirjana, sillä se on luonteeltaan vain ajo-oikeutta osoittava lupakortti, jonka haltijaa ei poliisi ei ole tunnistanut.

Jos hakijalla ei ole voimassaolevaa henkilökorttia tai passia, miten henkilöllisyys todistetaan?

– Jos passin hakijalla ei ole voimassa olevaa henkilökorttia tai passia, poliisi tekee pienimuotoisen tutkinnan ja selvittää hakijan henkilöllisyyden rekisterien, muiden asiakirjojen ja haastattelun avulla.

Mitä muuta pitää olla mukana, kun passia hakee?

– Yksi valokuva ja rahat suoritemaksuun. Alle 18-vuotiaalla hakijalla pitää olla jokaisen huoltajan kirjallinen suostumus. (Aamulehti)

Saituri ihmettelee miksei lakia muuteta, jotta ajokortti olisi pätevä asiakirja passia haettaessa.